badania i rozwój

Lider innowacji

PATENT NA BADANIA I ROZWÓJ

Aby kontynuować proaktywny rozwój w branży, ważne jest, aby firma nie skupiała się tylko na konkurowaniu o klientów o tę samą gamę produktów, ale zamiast tego starała się wyróżniać na tle konkurencji, oferując produkty o lepszej jakości i lepszym wzornictwie. Cały czas pamiętając, że należy to osiągnąć w pozytywnym i zdrowym środowisku pracy.

ROLLINGDOG nie dąży do bycia liderem w każdym aspekcie branży, ale zamiast tego skupia się na kluczowych komponentach, takich jak innowacje produktowe, aby wyróżnić firmę.

Poprzez dążenie do optymalnego rozwoju marki i produktu ROLLINGDOG zdobył kilka wyróżnień w kolejnych latach:

W 2019 roku trzy nasze projekty zdobyły nagrodę Red Star Design Award.

W 2020 roku, w okresie epidemii, ROLLINGDOG kontynuował opracowywanie innowacyjnych projektów nowych produktów, a nawet zwiększał inwestycje w tym obszarze. 3% rocznej sprzedaży zostało zainwestowane w firmę, aby dalej rozwijać się w zakresie nowych projektów i rozwoju pomysłów. Również w 2020 ROLLINGDOG otrzymał prawie 60 patentów, w tym patenty krajowe na wynalazki, patenty użytkowe, patenty na wygląd i 10 patentów zagranicznych.

W 2021 ROLLINGDOG planuje zwiększyć inwestycje do 5% całkowitej sprzedaży w rozwój marki i produktu.

W maju 2021 ROLLINGDOG pozyskał dwa patenty w USA.

Na początku następnego miesiąca ROLLINGDOG złożył wniosek o ponad 20 patentów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej i Australii oraz kilku innych krajach. W sumie w ciągu tego miesiąca zainwestowano prawie 50 000 USD w patenty na wynalazki, wzory użytkowe i wygląd.

Według stanu na czerwiec 2021 ROLLINGDOG uzyskał lub złożył wniosek o 150 patentów na całym świecie.

Poprzez opatentowane innowacje produktowe ROLLINGDOG jest zaangażowany w ulepszanie przemysłu narzędzi lakierniczych i uczynienie naszej marki liderem na światowym rynku.

Zapraszamy każdego, od początkującego po profesjonalistę, do wypróbowania naszych produktów i zobaczenia, co ROLLINGDOG może zrobić, aby jeszcze bardziej cieszyć się malowaniem.